AI-based Blockchain Messenger

Created By Doctors

  

Whitelist Access

Join Now

ABOUT UNICE

01

Trò chuyện & Nhận thưởng: Vui - Khoẻ - Có ích

Tận hưởng các tính năng trò chuyện thú vị của chúng tôi, kết bạn khắp thế giới – chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình vui khoẻ của bạn

UNICE ECOSYSTEM

02

UCS (Unice-user Classification System)

UCS là hệ thống phân loại, quản lý và theo dõi tình trạng sức khỏe của người dùng, mang đến cơ hội tạo thu nhập cho các doanh nghiệp. Điều này giúp mở rộng hệ sinh thái một cách bền vững và ổn định, đồng thời cung cấp cho người dùng nhiều cơ hội kiếm tiền.

 • User using UNICE Messenger

  Chat, Phone, Video Call

 • Phát hiện Vấn đề

  Nhận diện các vấn đề về Tâm lý và Thể chất.

 • Phân lại vấn đề

  Kiểm soát Chế độ ăn, Luyện tập, Quản lý Tinh Thần, Nhu cầu Điều trị Y tế (bao gồm phân loại các bộ phận y tế),v.v.

 • Quản lý Vấn đề

  Giải quyết Nội bộ bởi UNICE, Phối hợp với các Cơ quan Bên ngoài.

 • Theo dõi Kết quả

  Giám sát Tình trạng của Người dùng và Cập nhật Thông tin.

 • Chuyển đổi Dữ liệu thành NFT

  Chuyển giao cho Người dùng sau khi Dữ liệu được chuyển đổi thành NFT

PARTNERS

ROAD MAP

04

UNICE SERVICE ROADMAP

01

Q1 2024 Release of Alpha Service

Purpose: Optimizing Unice-AI Areum for Users

Read More

02

Q2 2024 Release of UNICE Mainnet

Purpose: Building the Unice Platform

Read More

03

H2 2024 Release of Beta Service

Purpose: Final Testing of Actual Service

Read More

TEAM

05

UNICE hướng đến mục tiêu làm cho AI và blockchain gần hơn với người dùng, hỗ trợ họ có cuộc sống lành mạnh mà không gặp quá nhiều rào cản về kỹ thuật.

JOIN UNICE

06

Nhận quà tặng và airdrop tương ứng với thời gian whitelist của bạn và có quyền truy cập vào các sự kiện độc quyền trong danh sách whitelist!

EXCHANGES

07

Liên tục mở rộng mạng lưới listing với các sàn để tăng sự thuận tiện cho giao dịch của người dùng